Tjänster som skapar den bästa lösningen för självprovtagning och analys

Vår unika lösning för självprovtagning kombinerar tre tjänster – en IT-plattform som mobilapp och back end programvara med ett intuitivt gränssnitt, ett effektivt logistikflöde med förbättrade säkerhet, samt ett lokalt nätverk av partners över hela världen, t ex laboratorier för analys och partners för packning och distribution av provtagningskit.

Resultatet är en färdig lösning som gör det möjligt att säkert och kostnadseffektivt erbjuda självprovtagnings- och analystjänster till fler människor, i fler länder, oavsett vilken marknad du idag är verksam på. Inalize logistik-, kommunikations- och nätverkslösning öppnar dörren till nya marknader med minimal ansträngning – till nytta för vårdgivare, laboratorier, företagshälsa, partners och patienter.

En lösning för flera funktioner

IT, Packning och distribution, analys, logistik, lager, materialinköp

IT-plattform (app och back end)

för användarvänlig kommunikation

Patientsäker kommunikation

Unika QR-koder, identifiering och inlogg med BankID/Freja e-ID

Kommunikation i realtid mellan patient, lab och vårdgivare

Avlastar primärvården genom färre fysiska besök, minimering av smittrisk

Självprovtagning hemma för ökad bekvämlighet för patient/brukare

Digitalt provsvar med besparing i portokostnader

Möjliggör ökade volymer för vårdgivare

Möjliggör kostnadseffektivare screening program

Reducerar arbetsmoment i vården

Förenklar för aktörer som vill öka volymer eller nå nya marknader

Informationssäkerhet ISO 27001

Miljö och kvalitet 9001, 14001, FSC, Svanen

Din partner för säker provtagning

Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser - allt enligt behoven du har.