Vi effektiviserar sjukvården och främjar folkhälsan

För oss på Inalize är det viktigt att alla människor har en enkel och säker tillgång till rätt vård i rätt tid. Genom att förbättra tillgängligheten till självprovtagning bidrar vi till att sjukdomar, infektioner och andra hälsorisker kan upptäckas i ett tidigt skede.

Med Inalize infrastruktur kan vårdgivare säkerställa en snabbare och nödvändig vård. Det minskar risken för allvarliga konsekvenserna för patienter samtidigt som en avlastning och effektivisering av vårdens resurser kan uppnås.

Hur Inalize fungerar

Inalize är en modern komponent i sjukvårdens och hälsomarknadens vårdkedja som effektiviserar självprovtagning och distansvård av t ex HPV, STD och tjocktarmscancer. Med Inalize kan du enkelt erbjuda självprovtagning och analystjänster och uppnå volymer som säkerställer din verksamhets utveckling och lönsamhet.

Packning och distribution

Vi sätter ihop rätt lösning för packning och distribution av provtagningskit utifrån just ditt företags behov.

Hantering av prover

Inalize lösning gör det möjligt att utföra storskaliga screening-program och befolkningsstudier genom att erbjuda trygg och säker hantering av stora volymer prover och resultat.

Notis och provresultat

Efter genomförd analys skickar vår laboratoriepartner testresultatet i realtid till användare via Inalize mobilapplikation och till vårdgivare via Inalize programvara. För att komma åt resultatet identifierar patienten sig med sin digitala signatur, t ex BankID. Kommunikationen kompletteras med övriga kanaler, såsom SMS, e-post, digitala brevlådor och postbrev.

Självprovtagning

Inalize logistiklösning effektiviserar provtagning och förbättrar patientsäkerheten. Genom QR-kod på provrör och BankID-identifikation säkerställs en ännu oöverträffad nivå av diskretion och patientsäkerhet.

Informationsdata och nyckeltal

Genom den digitala plattformen finns all mätbar data som gör det möjligt att sömlöst tillhandahålla nyckeltal och rapporter som mäter hela processen från utskick till färdig analys, som ett viktigt beslutsunderlag.

Digital plattform med kommunikation i realtid

Vår IT-plattform har utvecklats för att göra fjärrdiagnostik ännu mer effektiv och precis genom en hög användarvänlighet och professionell datahantering. Finns som mobilapp för patienter och som back end programvara för vårdgivare – allt med realtidsuppdateringar.

Komplett lösning för självprovtagningn analys och vård på en global marknad

För oss på Inalize är det viktigt att alla människor har en enkel och säker tillgång till rätt vård i rätt tid. Genom att förbättra tillgängligheten till självprovtagning bidrar vi till att sjukdomar, infektioner och andra hälsorisker kan upptäckas i ett tidigt skede.

Med Inalize infrastruktur kan vårdgivare säkerställa en snabbare och nödvändig vård. Det minskar risken för allvarliga konsekvenserna för patienter samtidigt som en avlastning och effektivisering av vårdens resurser kan uppnås.

Användarvänlig upplevelse i realtid

Inalize digitalisering av självprovtagning möjliggör en oöverträffad patientsäkerhet och kostnadseffektivitet genom hela värdekedjan. En mycket viktig aspekt med vår revolutionerande IT-plattform och mobilapplikation, är att vi gjort självprovtagning mer tillgängligt för människor. Det kan rädda många liv och samtidigt hjälpa vården att spara enorma resurser genom att rätt vård ges i rätt tid, medan sena och betydligt mer kostsamma behandlingar kan reduceras.

Din partner för säker provtagning

Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser - allt enligt behoven du har.