Inalize för företag inom hälsotestmarknaden

I samband med covid-pandemin var självtestning ett kraftfullt vapen i kampen att begränsa smittspridningen och effekterna av pandemin.

Detta har i sin tur lett till att självprovtagning i hemmet som metod blivit en accepterad och även  självklar del av konsumenters sjuk- och hälsovård. Trots det nya kundbeteendet kan det vara en utmaning för många företag som erbjuder olika typer av hälsotester att nå de volymer som krävs för att också uppnå lönsamhet och skapa tillväxt.  

Inalize logistiklösning och IT-plattform utgör ett kompletta erbjudande för företag som erbjuder självprovtagning och analys konsumenter. Vår kompletta lösning möjliggör en ökad lönsamhet och förenklar marknadsexpansion – både nationellt och internationellt. Genom Inalize får du en partner som tar ansvar för hela kedjan – från utskick av provtagningskit till distribution mellan brukare och laboratorium och vidare till provsvar på ett digitalt och lättillgängligt sätt. Vi ger dig också möjlighet att kunna erbjuda Inalize mobilapplikation och back end lösning i er egna varumärkesprofil, där gränssnittet också kan anpassas till ert befintliga IT-system.

Nå nya geografiska marknader

Utöka ditt kundunderlag

Överblicka och planera verksamheten med hjälp av realtidsflöde

Fler fördelar
  • Eliminera egna dyra utvecklingskostnader
  • Minimera kostnaden per analys
  • Kostnadseffektivisera och förenkla hantering och kommunikation
  • Få tillgång till ett globalt nätverk av partners
  • Enkel tillgång till statistik och nyckeltal med digital rapportering
  • Tillgång till underlag för hälsorekommendationer
  • Överträffar GDPR-krav genom hela kedjan

Din partner för säker provtagning

Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser - allt enligt behoven du har.