Inalize för vårdgivare

Oavsett om du är privat eller offentlig vårdgivare så är det viktigt att dina resurser används på rätt sätt. Det är en förutsättning för att uppnå en hög kvalitet på ett kostnadseffektivitet sätt.

Gör högkvalificerade medarbetare arbetsmoment som inte tillför värde till vård och patienter? Kan hanteringen effektiviseras och kommunikationen digitaliseras för att möjliggöra en bättre och effektivare fördelning av resurser? Och kan en snabb, säker och användarvänlig lösning för självprovtagning bidra till att fler får rätt typ av vård, i rätt tid, och samtidigt minska vårdens totala kostnader? Vi menar att man kan det.

Inalize hjälper privata och offentliga vårdgivare att digitalisera kommunikationen och frigöra arbetsmoment som tidigare varit manuella, tidskrävande och dyra. T ex plock, pack och fysiska utskick. Vår lösning eliminerar samtidigt behovet av tryckta etiketter med brukares personnummer, vilket ökar patientsäkerheten ytterligare. Men Inalize lösning för självprovtagning och analys möjliggörs en betydande effektivisering av provtagning och screening program, till nytta för patienter och vårdens ekonomi.

Användarvänlig mobilapplikation och back end programvara

Översyn och kommunikation med brukare i realtid

Förbättrad patientsäkerhet och diskretion med unika QR-koder

Fler fördelar
  • Överträffar GDPR-krav genom hela kedjan
  • Nå nya geografiska marknader
  • Utöka ditt kundunderlag
  • Eliminera egna dyra investeringar
  • Minimera kostnaden per analys
  • Kostnadseffektivisera och förenkla hantering och kommunikation
  • Effektivare genomförande av t ex screening program
  • Få tillgång till ett globalt nätverk av partners
  • Enkel tillgång till statistik och nyckeltal med digital rapportering

Din partner för säker provtagning

Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser - allt enligt behoven du har.