Garanterad patientsäkerhet

Datasäkerhet och integritetsskydd.

Integritetsskydd och skyddande av känsliga datauppgifter är en av Inalize’s kärnvärden och givetvis även ett lagkrav. I denna fråga ska våra kunder och användare kunna känna sig helt säkra.
Inalize har valt en molnlösning för att kunna erbjuda både offentlig och privata kunder den absolut bästa och säkraste lagringen av vår kunddata. En lösning som är skalbar, flexibel och säker på svenskt datacenter och som uppfyller motsvarande högsta säkerhetsklass i enlighet med MSB.

^

Identifiering vid inloggning

Inalize använder Bank-ID och Freja eID för kundernas inloggning
som ger snabb och säker identifiering.

^

Kryptering

IT-plattformen använder en hög nivå av kryptering för att
säkerställa att användarnas data är oåtkomlig förutomstående.

^

Radering av personligt data

Efter slutförd provtagning och resultatpresentation så raderas all personligt data (namn, personnummer, adress, telefonnummer och email-adress)

Din partner för säker provtagning

Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser - allt enligt behoven du har.