Inalize för leverantörer av packning och distribution

Packning och distribution av provtagningskit och brev är en kritisk del i processen för distansprovtagning.

Här hanteras känsliga personuppgifter i det traditionella arbetssättet. Och vid ett mänskligt misstag finns risken att prover och brev förväxlas. Utöver det har en traditionell lösning behov att budgetera för portokostnader för varje provsvar.

Med Inalize lösning elimineras risken för att prover förväxlas eller skickas till fel person, eftersom provtagningskiten inte behöver innehålla känsliga personuppgifter. Istället så använder vi QR-koder och digital signering för att matcha brukare mot relevant test. Vår lösning tar också bort kostnaden för porto genom att provsvaret digitaliseras. Utöver detta erbjuder Inalize ett nätverk som ger tillgång till intressenter på nya marknader. Det betyder att ett partnerskap med oss skapar nya affärsmöjligheter, utan att du behöver göra egna säljinsatser för att växa.

Överträffar GDPR-krav genom hela kedjan

Förbättrad patientsäkerhet och diskretion med unika QR-koder 

Nå nya geografiska marknader

Fler fördelar
  • Utöka ditt kundunderlag
  • Få tillgång till ett globalt nätverk av partners
  • Kostnadseffektivisering genom att digitalisera provsvar

Din partner för säker provtagning

Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser - allt enligt behoven du har.