Användarvänlig upplevelse i realtid

Inalize digitalisering av självprovtagning möjliggör en oöverträffad patientsäkerhet och kostnadseffektivitet genom hela värdekedjan.

En mycket viktig aspekt med vår revolutionerande IT-plattform och mobilapplikation, är att vi gjort självprovtagning mer tillgängligt för människor. Det kan rädda många liv och samtidigt hjälpa vården att spara enorma resurser genom att rätt vård ges i rätt tid, medan sena och betydligt mer kostsamma behandlingar kan reduceras.

Ladda ner appen & logga in

När brukaren fått hem sitt provtagningskit laddar hen ner appen och loggar in med BankID eller freja eID

Skanna QR-kod

Efter identifikation är det dags att matcha provtagningskitet till person genom att skanna QR-koden på provröret.

Hitta närmsta postlåda

Direkt i appen får brukaren besked om var närmsta postlåda finns. Sedan är det bara att lägga brevet i lådan.

Under leverans

När användaren har bekräftat att förpackningen har lagts i brevlåda andras status till “Under leverans”. När brevet anlänt till laboratoriet ändras status till “Levererat”. Brukaren får push-notis i telefonen.

Analyseras

När laboratoriet mottagit brevet analyseras provtagningen. Brukaren får en push-notis om att status har ändrats till “Analyserar”.

Provresultat

När provet analyserats får brukaren en push-notis med sitt provresultat. Vid positivt resultat har brukaren möjlighet om att be att bli kontaktad av vårdgivare.

Back-end

Status: Ny
När självprovtagningskitet skickats till användaren får uppdraget status NY.

Status: Under leverans
När brukaren lagt sitt test i postlåda ändras status till “Under leverans” i programvaran.

Status: Anlänt
Vid ankomst till laboratorium ändras statusen till “Anlänt”.

Status: Analyseras
Laboratoriet registrerar testet för analys och status ändras i programvaran till ”Analyseras”.

Status: Klart
När testet analyserats registreras det som “Klart”, och testet får ett provsvar i programvaran.

Din partner för säker provtagning

Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser - allt enligt behoven du har.