Inalize för laboratorier

För att få lönsamhet i en laboratorieverksamhet är en stabil volym av testanalyser och en effektiv infrastruktur nyckelfaktorer.

I samband med covid-pandemin gjorde många stora investeringar för att lösa det explosionsartade behovet av tester och analyser. Investeringar som det nu kan vara svårt att tillgodose med lönsamma volymer.

Med Inalize som partner kan du som driver laboratorium uppnå de volymer som krävs. Vi har en komplett infrastruktur som gör att du enkelt kan integrera din verksamhet i vår lösning, och därigenom uppnå önskade volymer med lägre kostnad per analys. Inalize IT-plattform gör att du får en överblick över flödet av prover, från brukare till ankomst till laboratorium. Detta gör att er verksamhet på ett mycket effektivare sätt kan planera resurser och bemanning.  

Nå nya geografiska marknader

Utöka ditt kundunderlag

Överblicka och planera verksamheten med hjälp av realtidsflöde

Fler fördelar
  • Eliminera egna dyra investeringar
  • Minimera kostnaden per analys
  • Kostnadseffektivisera och förenkla hantering och kommunikation
  • Få tillgång till ett globalt nätverk av partners
  • Enkel tillgång till statistik och nyckeltal med digital rapportering
  • Överträffar GDPR-krav genom hela kedjan

Din partner för säker provtagning

Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser - allt enligt behoven du har.