En komplett global lösning som förenklar logistik och kommunikation för självprovtagning och analys.

Inalize kompletta IT-, logistik- och nätverkslösning gör det enkelt för laboratorier och vårdgivare att erbjuda provtagnings- och analystjänster mer kostnadseffektivt och med oöverträffad precision och patientsäkerhet på en global marknad.

En infrastruktur som effektiviserar sjukvården och främjar folkhälsan

För oss på Inalize är det viktigt att alla människor i vårt samhälle har så enkel och säker tillgång till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tjänster som möjligt. Med självtester och självprovtagning möjliggörs tidig upptäckt av sjukdomar, infektioner och andra hälsorisker. Med Inalize infrastruktur kan vårdgivare säkerställa en snabbare och nödvändig vård. Det minskar risken för allvarliga konsekvenserna för patienter samtidigt som en avlastning och effektivisering av vårdens resurser kan uppnås.

En global lösning

Inalize kompletta IT-, logistik- och nätverkslösning gör det enkelt för laboratorier och vårdgivare att erbjuda provtagnings- och analystjänster mer kostnadseffektivt och med oöverträffad precision och patientsäkerhet på en global marknad. Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser – allt enligt behoven du har.

Hur Inalize fungerar

Inalize är en modern komponent i sjukvårdens och hälsomarknadens vårdkedja som effektiviserar självprovtagning och distansvård av t ex HPV, STD och tjocktarmscancer. Med Inalize kan du enkelt erbjuda självprovtagning och analystjänster och uppnå volymer som säkerställer din verksamhets utveckling och lönsamhet.

Packning och distribution

Vi sätter ihop rätt lösning för packning och distribution av provtagningskit utifrån just ditt företags behov.

Hantering av prover

Inalize lösning gör det möjligt att utföra storskaliga screening-program och befolkningsstudier genom att erbjuda trygg och säker hantering av stora volymer prover och resultat.

Notis och provresultat

Efter genomförd analys skickar vår laboratoriepartner testresultatet i realtid till användare via Inalize mobilapplikation och till vårdgivare via Inalize programvara. För att komma åt resultatet identifierar patienten sig med sin digitala signatur, t ex BankID. Kommunikationen kompletteras med övriga kanaler, såsom SMS, e-post, digitala brevlådor och postbrev.

Självprovtagning

Inalize logistiklösning effektiviserar provtagning och förbättrar patientsäkerheten. Genom QR-kod på provrör och BankID-identifikation säkerställs en ännu oöverträffad nivå av diskretion och patientsäkerhet.

Informationsdata och nyckeltal

Genom den digitala plattformen finns all mätbar data som gör det möjligt att sömlöst tillhandahålla nyckeltal och rapporter som mäter hela processen från utskick till färdig analys, som ett viktigt beslutsunderlag.

Digital plattform med kommunikation i realtid

Vår IT-plattform har utvecklats för att göra fjärrdiagnostik ännu mer effektiv och precis genom en hög användarvänlighet och professionell datahantering. Finns som mobilapp för patienter och som back end programvara för vårdgivare – allt med realtidsuppdateringar.

Garanterad patientsäkerhet

Inalize har utvecklats för att underlätta diagnos genom säker, snabb och kontrollerad datahantering. Vår lösning med unika QR-koder och en säker IT plattform erbjuder förbättrad patientsäkerhet i linje med GDPR och kliniska krav genom hela kedjan.

Din partner för säker provtagning

Med Inalize kompletta infrastruktur för självprovtagning hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning utifrån dina behov. Vi tillhandahåller inte bara en ledande IT-plattform och en effektiv logistiklösning, utan förser dig också med ett globalt nätverk av rätt partners inom distribution, materiell och analys. På så sätt kan du enkelt uppnå önskade volymer och en effektiv hantering av analyser - allt enligt behoven du har.

Senaste nyheterna

Här kan du läsa senaste nytt från oss på Inalize och andra artiklar som vi publicerat. Följ oss gärna på sociala medier för att ta del av våra nyheter när de publiceras.